DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA

Professorat Correu electrònic
GONZALEZ  ALVAREZ,  ANA (Cap de departament)a.gonzalezalvarez@edu.gva.es
LLACER  ALBERT,  DAVIDd.llaceralbert@edu.gva.es
MUÑOZ  RUIZ,  JUAN FRANCISCOjf.munozruiz@edu.gva.es
PERIS  ALBEROLA,  JOSEP JOAQUIMjj.perisalberola@edu.gva.es
PALOMAR RAMIREZ, EDUARDOe.palomarramirez@edu.gva.es
Proposta Pedagògica de Departament (Pròximament)
Criteris de Qualificació

Pla de Reforç