Projecte ACORD

Aquest projecte i el material o recursos educatius generats han sigut finançats per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

MEMBRES DE L’EQUIP DOCENT DE L’IES BERENGUER DALMAU

Joan Collado Escuder
Elena Baviera Moreno
Isaac Collado Navarro
María Faubel Portoles
Fernando Lletí Colecha
Ana Pons Lázaro
Alba Rosaleny Madero-Candelas

MEMBRES DEL GRUP DE RECERCA iMUSED

Guillem Escorihuela Carbonell
Rosa Mª Isusi Fagoaga