BATXILLERAT

Als estudis del batxillerat pot accedir l’alumnat que estiga en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El batxillerat forma part de l’educació secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants han de cursar generalment a partir dels setze anys d’edat. El batxillerat es desplega en tres modalitats: de Ciències i Tecnologia, d’Humanitats i Ciències Socials i Música i Arts escèniques.

L’IES Berenguer Dalmau té els següents grups assignats pel curs 2022-23:

1r Batxillerat=   5 grups
2n Batxillerat=  4 grups

Més Informació