CICLES FORMATIUS
FP Bàsica
FP Bàsica Servicis Administratius
Activitats Domèstiques i Neteja d’Edificis
CF Grau Mitjà
CFGM Gestió Administrativa
CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència
CF Grau Superior
CFGS Integració Social
CFGS Educació Infantil
CFGS Promoció de la Igualtat de Gènere