INFORMACIÓ GENERAL
Horari ESO y Bachillerat de dilluns a divendres de 8:30 a 10:15 h. i de 10:45 a 13:00 h.
Horari per a cicles dimecres de 13:00-16:00h.
961 206 155

46002969.secretaria@edu.gva.es

NOTICIES SECRETARIA