MATRÍCULA CURS 2024-25
Informació, dates i documentació matrícula. Tria la columna que corresponga.
Alumnat que ha
cursat al Centre
1r de GM o GS al curs 23/24 (sense accés)

o 1r de FPB (sense accés)
Accés al formulari de matrícula alumnat FP del Centre. (sense accés)
ALUMNAT DEL CENTRE al curs 23/24
Matrícules de 2n, 3r, 4t, 2n de Batxillerat i repeticions (accés formulari)
Accés al formulari de matrícula alumnat ESO i Batxillerat del Centre. (sense accés)
Alumnat de 4t d’ESO del Centre del curs 23-24 que es matricula de 1r de Batxillerat (accés formulari)

Accés al formulari de matrícula alumnat del Centre que entra a 1r de batxillerat (sense accés)
ALUMNAT PROCÉS D’ADMISSIÓ
ESO i Batxillerat (sense accés)
FPB (sense accés), GM o GS (sense accés)
Accés al formulari de matrícula ALUMNAT PROCÉS D’ADMISSIÓ. (sense accés)
Alumnat col·legis
adscrits
que entra a 1r d’ESO
(sense accés)
Accés al formulari de matrícula alumnat únicament centres adscrits . (sense accés)


COORDINACIÓ HORÀRIA AMB EL CONSERVATORI

Per a sol·licitar la coordinació horària amb el conservatori has de presentar l’annex II següent emplenat el dia de la matrícula

Annex II

CANVI DE MODALITAT EN BATXILLERAT (Pàgina en construcció)

Canvi de modalitat en promociona de 1r a 2n de batxillerat
Canvi de modalitat en 2n de batxillerat
Esquema del canvi de modalitat per a l’alumnat que promociona de 1r a 2n de batxillerat.

SOL·LICITUD PER A CURSAR NOMÉS LES ASSIGNATURES TRONCALS DE BATXILLERAT-Alumnat 5é i 6é Conservatori (Pàgina en construcció)

Sol·licitud

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar el dia de la matrícula