PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)
Informació web Conselleria

SOL·LICITUD PROVA ORDINÀRIA I DIPÒSIT TÍTOL
Sol·licitud PAU alumnat Batxillerat
Presentació informació Sol·licitud PAU i dipòsit títol Batxillerat
Sol·licitud PAU alumnat Cicles Formatius
Presentació informació Sol·licitud PAU Cicles formatius


SOL·LICITUD PROVA EXTRAORDINÀRIA

Sol·licitud alumnat Batxillerat
Sol·licitud alumnat Cicles Formatius