BIBLIOTECA

HORARI D’ATENCIÓ BIBLIOTECA:

DIMARTS i DIVENDRES de 10.45h – 11.15h

HORARI D’ATENCIÓ XARXA LLIBRES:

DIMARTS i DIJOUS de 12.10h – 13.05h

DIMECRES de 9.50h – 10.45h

Xarxa Llibres
Llibres de lectura