DEPARTAMENTS
MATEMÀTIQUES
VALENCIÀ
CASTELLÀ
FRANCÉS
INFORMÀTICA
ANGLÉS
FILOSOFIA
PLÀSTICA
ORIENTACIÓ
FÍSICA i QUÍMICA
LLATÍ
BIOLOGIA
ADMINISTRACIÓ

ECONOMIA
GREC
MÚSICA
FOL
TECNOLOGIA
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
EDUCACIÓ FÍSICA
SERVEIS A LA COMUNITAT