ADMISSIÓ CURS 2024-25
Informació de Conselleria sobre l’Admissió
Informació específica sobre l’Admissió a Cicles Formatius
Calendari d’Admissió