TAXES
Taxa expedició de títols acadèmics
Taxa per l’obtenció de certificats acadèmics
Taxa per la realització de proves d’accés a cicles formatius
Taxa per l’expedició de títols àntics
Instruccions per al pagament de taxes de l’A2