DEPARTAMENT D’ANGLÉS

Professorat Correu electrònic
FABRA  DUFAU,  TERESA (Cap de departament) t.fabradufau@edu.gva.es
CASAÑ MINGUEZ, EVA MARIAem.casanminguez@edu.gva.es
MARTIN SALVADOR, VANESSAv.martinsalvador@edu.gva.es
GARCIA  GIMENO,  LOURDES l.garcia5@edu.gva.es
MARTINEZ CABEZAS, MARIA BELENmb.martinezcabezas@edu.gva.es
GARCIA  MARTIN,  MANUEL ALFONSOma.garciamartin2@edu.gva.es
LOPEZ  MORO,  MARINA IRENEmi.lopezmoro@edu.gva.es
PIERA VIVAS, MARIA DOLORESmd.pieravivas@edu.gva.es
QUEVA  I DURA,  MERCEm.quevaidura@edu.gva.es
SALINAS  MARTINEZ,  ANA MARIAam.salinasmartinez@edu.gva.es
SOLER PUCHADES, LAURAl.solerpuchades@edu.gva.es
TARAZONA  MARTINEZ,  LOLAl.tarazonamartinez@edu.gva.es
Proposta Pedagògica de Departament (Pròximament)
Criteris de Qualificació

Pla de Reforç