Aneu a la barra d'eines

Prova homologada nivell bàsic d’anglès i francés

PROVA HOMOLOGADA DE NIVELL BÀSIC D’ANGLÉS I FRANCÉS

 

Segons l’Orde 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del Certificat de Nivel Bàsic de les llengües alemany, francés, anglés i italià, cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i Formació Professional de la Comunitat Valenciana (DOCV num.6646/08.11.2011).

 

Requisits:

– Estar matriculat/da a l’IES Bellaguarda.

– Tenir, al menys, setze anys complits l’any natural en que es celebre la prova.

 

Estructura de la prova:

– S’ ajustarà al nivell A2 del Consell d’Europeu.

– S’articularà en quatre destreses: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.

 

Sol·licituds:

– Es presentarà la sol·licitud complimentada i una fotocòpia de la mateixa.

– Una fotocòpia del DNI de l’alumne.

Certificació acadèmica on conste la nota d’Anglés o Francés del curs acadèmic 2018-2019. No és obligatòria per a la matrícula, només fa falta presentar-la en el cas de què pugues beneficiar-te de l’augment del 10% de la nota. Només en el cas de que l’alumne o l’alumna haja obtingut una qualificació igual o superior a 7 en l’idioma estranger objecte de la prova. Per al nostre alumnat del curs passat no és necessària la presentació de l’esmentada

certificació L’ ADJUNTAREM NOSALTRES EN SECRETARIA.

 

PRESENTACIÓ EN LA SECRETARIA DE L’IES BELLAGUARDA

 

ENTRE EL 14 DE DESEMBRE AL 8 DE GENER DE 2021 Francès

ENTRE EL 14 DE DESEMBRE AL 8 DE GENER DE 2021 Anglès

 

MATINS DE 9:30 A 14:00 HORES

VESPRADES: DIJOUS DE 16:30 a 19:30 HORES

 

La participació en aquesta prova no impedirà que l’alumnat puga presentar-se a la prova de certificació regulada a través de l’Orde de 10 de març de 2008 de la Conselleria de Educació en cas d’ haver sigut declarat no apte.

Par a qualsevol dubte, cal consultar la legislació abans mencionada. S’avisarà de la data, hora i lloc de celebració de la prova, estructura dels exercicis i criteris de qualificació en temps i forma.

 

DATES DE LA PROVA:

 

ANGLÉS: 8 de febrer del 2021.

FRANCÉS: 12 de febrer del 2021.