Llegir amb Pau Grau

La Comissió Europea ha llançat una proposta de celebració del Dia dels/de les Autors/es Europeus/es. Per a això proposen que a partir d’ara se celebre el Dia dels/de les Autors/es Europeus/es el 27 de març, una iniciativa per a reconnectar a les generacions més joves amb la lectura de llibres i ajudar-los a descobrir la diversitat de la literatura europea. A més d’ajudar els joves a reconnectar-se amb els llibres, aquesta celebració anual té com a objectiu mostrar com la literatura pot ser una eina per a l’empoderament individual. Els llibres i la lectura poden permetre que les persones en l’educació secundària es comprometen amb els desafiaments socials i personals en curs.