Novetats

Últimes Novetats

Admissió a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

18 de juny de 2024

Es publiquen les dates, instruccions, impresos de matrícula i dates d’admissió per a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, per a alumnat del centre i per a nova admissió.

Portfolio Europeu de les Llengües 23/24

3 de juny de 2024

la implicació de part del professorat i el seu alumnat que l’ha fet possible. 

Aquest projecte té com objectius principals promoure l’aprenentatge de les llengües vehiculars del centre a través de  activitats variades al llarg de l’any, així com conéixer, valorar i respectar el mosaic lingüístic i cultural tan enriquidor que tenim, ja que podem trobar 37 nacionalitats diferents amb 22 llengües maternes entre el nostre alumnat.

Us deixem una presentació amb el treball realitzat.

Preguntes Freqüents d’Admissió a Cicles Formatius

24 de maig de 2024

Es publica informació en relació a l’admissió a Formació Professional.

XXXIV Trobada d’escoles en valencià

23 de maig de 2024

Recordem que el dia 25 de maig a les 17 estarem en el Parc d’Elx i al Parc de l’Aigüera amb el nostre taller de xapes participant en les trobades d’escoles en valencià 2024.

El cartell ha estat dissenyat pel nostre alumnat de segon d’ESO. No hi falteu, ens ho passarem molt bé.

Subvencions a alumnat de Formació Professional

22 de maig de 2024

Se publica la RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2024, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a alumnado que curse Formación Profesional en 2023-2024 en centros educativos sostenidos con fondos públicos.

Avaluació de Diagnòstic

13 de maig de 2024

Tal com determina la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, en els seus articles 21 i 29, en tots els centre educatius de la Comunitat Valenciana es desenvoluparà un procediment d’avaluació de diagnòstic en el qual participarà tot l’alumnat de 2n d’ESO.
Les proves es realitzaran el 15 i 16 de maig i consistiran en avaluar la competència en comunicació lingüística (valencià, castellà i anglés), la competència matemàtica i un qüestionari de context.

Ús dels dispositius mòbils. Resolució del 17 d’abril

6 de maig de 2024

L’ús de dispositius mòbils només estarà permés en el cas d’activitats que requerisquen el seu ús didàctic amb la supervisió del personal docent i per raons individuals específiques de salut o altres degudament justificades autoritzades per la direcció del centre. Mantindre operatius estos dispositius s’entendrà com a ús. Per tant, l’ús dels mòbils en corredors, patis o a classes quanno és un ús didàctic no està permés i es procedirà a la retirada, custòdia temporal i devolució dels dispositius, al dia següent lectiu. Abans de la retirada, el personal docent s’ assegurarà que l’alumne l’apague com a garantia de confidencialitat.

Calendari d’Admissió ESO i Batxillerat

3 de maig de 2024

Es publica el calendari per a l’admissió a ESO i Batxillerat.

Proves d’accés PAU

3 de maig de 2024

Es publica la informació per a la matrícula a les proves PAU.

Matrícula Ordinària: del 20 al 23 de maig
Matrícula Extraordinària: 17 i 18 de juny

Calendari d’Admissió a Cicles Formatius

25 d'abril de 2024

Es publica el calendari d’admissió per a Cicles Formatius Accedix a tota la informació en la web de Conselleria