Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

Tècnic Farmàcia i Parafarmàcia

 

             Familia Professional:         Sanitat

                  Nivell:                  Mitjà

                    Duració:                         2 cursos lectius

                     Torn:                      Vesprada

Mòduls Formatius

1r Curs

 • Disposició i venda de productes
 • Dispensació de productes parafarmacéuticos
 • Operacions bàsiques de laboratori
 • Promoció de la salut
 • Anatomofisiología i patologies bàsiques
 • Formació i orientació laboral
 • Inglés Tècnic I-M

2n Curs

 • Oficina de Farmàcia
 • Dispensació de productes farmacèutics
 • Formulació magistral
 • Primers auxilis
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Inglés Tècnic II-M
 • Formació en Centre de Treball : 380 hores