Avaluació de Diagnòstic

Tal com determina la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, en els seus articles 21 i 29, en tots els centre educatius de la Comunitat Valenciana es desenvoluparà un procediment d’avaluació de diagnòstic en el qual participarà tot l’alumnat de 2n d’ESO.

Les proves es realitzaran el 15 i 16 de maig i consistiran en avaluar la competència en comunicació lingüística (valencià, castellà i anglés), la competència matemàtica i un qüestionari de context.

Regulació de l’Avaluació de Diagnòstic [PDF]

Carta a les famílies [PDF]