COVID

Considerant la situació actual, des de l’IES L’Almadrava volem recordar la importància de complir amb les mesures de seguretat en tot moment i així insistir en els següents punts:

 • És obligatori l’ús de la màscara en tot el recinte, aquesta s’ha d’ajustar bé, cobrint boca i nas. S’ha d’emportar una de recanvi.
 • És necessari mantindre la  major distància de seguretat possible , 1,2 m a l’aula i 1,5 m al pati d’esbarjo.
 • NO podrà accedir al centre cap persona que es troben en alguna de les següents circumstàncies:
  • Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19.
  • Estiguen en situació de aïllament per haver donat positiu per a la COVID-19.
  • Estiguen a la espera del resultat d’una Prova Diagnòstica d’Infecció Aguda (PDIA).
  • Estiguen en quarantena preventiva domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
  • Si el seu fill/a estiguera en alguna d’aquestes circumstàncies haurà de INFORMAR  el tutor al més prompte possible.

El compliment d’aquestes mesures és molt important per a garantir la seguretat de tots, és per això que sol·licitem la col·laboració de les famílies

Els recordem de nou el protocol d’actuació que comuniquem a principi de curs.