Tècnic Superior en Química i Salut Ambiental

Tècnic Superior en Química i Salut Ambiental

 

             Familia Professional:           Seguretat i Medi Ambient

                  Nivell:                  Tècnic Superior

                     Duració:                        2 cursos lectius

                    Torns:                     Matí

Mòduls Formatius

1r Curs

 • Sistemes de gestió ambiental
 • Control d'aigües
 • Control de residus
 • Contaminació ambiental i atmosfèrica
 • Unitat de salut ambiental
 • Formació i orientació laboral
 • Inglés Tècnic I-S

2n Curs

 • Educació per a la salut i el medi ambient
 • Salut i riscos del mig construït
 • Control i seguretat alimentària.
 • Control d'organismes nocius
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Inglés Tècnic II-S
 • Projecte de química i salut ambiental
 • Formació en Centre de Treball : 400 hores