Tècnic Superior en Dietètica

Tècnic Superior en Dietètica

             Familia Professional:           Sanitat

                  Nivell:                  Tècnic Superior

                     Duració:                        2 cursos lectius

                    Torns:                     Vesprada

Mòduls Formatius

1r Curs

  • Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de  dietètica.
  • Alimentació equilibrada.
  • Control alimentari.
  • Fisiopatologia aplicada a la dietètica.
  • Relacions a l'entorn de treball.
  • Formació i orientació laboral.

2n Curs

  • Dietoteràpia.
  • Microbiologia i higiene alimentària.
  • Educació sanitària i promoció de la salut.
  • Formació en Centres de Treball: 380 hores