T.P.B Agrojardineria i Composicions Florals

Tècnic Bàsic en Agrojardineria

i Composicions Florals

 

             Familia Professional:         Agrària

                   Nivell:                     FP Bàsica

                      Duració:                       2 cursos

                    Torns:                     Matí

Mòduls Formatius

1r Curs

 •  Activitats de reg, adobament i tractaments en cultius.
 •  Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació  i sembra de cultius.
 •  Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.
 •  Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes.
 • Ciències aplicades I
 • Comunicació i societat I
 • Formació i Orientació Laboral I

2n Curs

 • Materials de floristeria
 • Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs
  i zones verdes.
 • Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
 • Ciències aplicades II
 • Comunicació i societat II
 • Formació i Orientació Laboral II
 • Formació en Centre de Treball : 240 hores