Sol·licitud de Títols de Cicles Formatius i Batxillerat

1. Omplir el document de sol·licitud de títol

- Document de sol·licitud de títol

 

2. Fer el pagament de les dues taxes:

- Taxa 1 per expedició de Títol

- Taxa 2 per serveis administratius per a demanar el certificat acadèmic

- Enllaç de conselleria pagament taxes

 

3. Entregar en la Secretaria del centre per a la seua tramitació.

WhatsApp Image 2020-06-16 at 12.04.30 (5)