Consell Escolar

Consell Escolar de Centre

Normativa Consell Escolar

Eleccions al Consell Escolar

El Consell Escolar és el principal òrgan de participació de la comunitat escolar en el Centre. Està compost pel Director, el Cap d’Estudis, el Secretari, set representants del professorat, quatre representants dels alumnes, quatre representants dels pareixes d’alumnes, un representant del personal no docent i un representant de l’Ajuntament.