Ús dels dispositius mòbils. Resolució del 17 d’abril

L’ús de dispositius mòbils només estarà permés en el cas d’activitats que requerisquen el seu ús didàctic amb la supervisió del personal docent i per raons individuals específiques de salut o altres degudament justificades autoritzades per la direcció del centre. Mantindre operatius estos dispositius s’entendrà com a ús. Per tant, l’ús dels mòbils en corredors, patis o a classes quanno és un ús didàctic  no està permés i es procedirà a la retirada, custòdia temporal i devolució dels dispositius, al dia següent lectiu. Abans de la retirada, el personal docent s’ assegurarà que l’alumne l’apague com a garantia de confidencialitat.

Carta a les famílies sobre l’ús de dispositius mòbils [PDF]

Resolució per a la regulació de l’ús de dispositius mòbils a centres educatius [PDF]