Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Tècnic Superior Laboratori Clínic i Biomèdic

 

             Familia Professional:           Sanitat

               Nivell:                  Tècnic Superior

                      Duració:                         2 cursos lectius

              Torns:                 Matí/Vesprada

Mòduls Formatius

1r Curs

 • Gestió de mostres biològiques
 • Tècniques generals de laboratori
 • Biologia molecular i citogenètica
 • Fisiopatologia general
 • Formació i orientació laboral
 • Inglés tècnic I-S

2n Curs

 • Anàlisi bioquímica
 • Tècniques d'inmunodiagnóstico
 • Microbiologia clínica
 • Tècniques d'anàlisi hematològica
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Inglés tècnic II-S
 • Formació en Centre de Treball : 400 hores