infografia-programas-academicos-2019(2)
Formació Professional Bàsica
  • T.P.B. AGROJARDINERIA i COMPOSICIONS FLORALS
Cicles de grau mitjà (Sanitària)

 

  • T. FARMÀCIA i PARAFARMÀCIA
Cicles de Grau Superior (Sanitària)
  • T.S. LABORATORI CLÌNIC i BIOMÈDIC

 

  • T.S. QUIMICA i SALUT AMBIENTA

 

  • T.S. DIETÈTICA

Oferta de CCFF

Cicles Formatius oferits al nostre centre:

Família: SANITAT
Família: SANITAT
CICLES FORMATIUS
NIVELL
PLA
FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA GRAU MITJA LOE
CURES AUXILIARES D'INFERMERIA GRAU MITJA LOGSE
LABORATORIO CLÍNIC I BIOMÈDIC GRAU SUPERIOR LOE
DIETÈTICA GRAU SUPERIOR LOGSE
Família: SEGURITAT I MEDI AMBIENT
QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL GRAU SUPERIOR LOE
Família: AGRÀRIA
AGROJARDINERIA I COMPSICIONS FLORALS FP BASICA LOE

CFGM CURES AUXILIARS D'INFERMERIA.

TORN: MATÍ I VESPRADA

MÒDULS DEL PRIMER CURS

 

OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA.
TÈCNIQUES BÀSIQUES D'INFERMERIA.
HIGIENE DEL MITJÀ HOSPITALARI I NETEJA DE MATERIAL.
PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT PSICOLÒGIC Al PACIENT.
TÈCNIQUES D'AJUDA ODONTOLÒGICA/ESTOMATOLÒGICA.
RELACIONS EN L'EQUIP DE TREBALL.
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.

MÒDULS DEL SEGON CURS

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 440 HORES

 

CFGM CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

TORN: NIT

MÒDULS DEL PRIMER CURS

 

TÈCNIQUES BÀSIQUES D'INFERMERIA.
HIGIENE DEL MITJÀ HOSPITALARI I NETEJA DE MATERIAL.
PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT PSICOLÒGIC Al PACIENT.

MÒDULS DEL SEGON CURS

 

OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA.
TÈCNIQUES D'AJUDA *ODONTOLÓGICA/*ESTOMATOLÓGICA.
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.
RELACIONS EN L'EQUIP DE TREBALL.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 440 HORES

 

CFGM TÈCNIC DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA TORN: VESPRADA

MÒDULS DEL PRIMER CURS

 

DISPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES.
DISPENSACIÓ DE PRODUCTES PARAFARMACÈUTICS.
OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI.
PROMOCIÓ DE LA SALUT.
ANATOMOFISIOLOGÍA I PATOLOGIES BÀSIQUES.
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.
ANGLÉS.

MÒDULS DEL SEGON CURS

 

OFICINA DE FARMÀCIA.
DISPENSACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS.
FORMULACIÓ MAGISTRAL.
PRIMERS AUXILIS.
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA.
ANGLÉS.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 380 HORES

 

CFGS QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL TORN: MATÍ

MÒDULS DEL PRIMER CURS

 

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL.
CONTROL D´AIGÜES.
CONTROL DE RESIDUS.
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL I ATMOSFÉRICA.
UNITAT DE SALUT AMBIENTAL. VECTORS D'INTERÈS EN SALUT PÚBLICA.
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.
ANGLÉS TÈCNIC I-S/ HORARI RESERVAT PER A LA DOCÈNCIA EN ANGLÈS

MÒDULS DEL SEGON CURS

 

EDUCACIÓ PER A LA SALUT I EL MEDI AMBIENT.
SALUT I RISCOS DEL MEDI CONSTRUÏT.
CONTROL I SEGURETAT ALIMENTÀRIA.
CONTROL D´ORGANISMES NOCIUS. DE LA SALUT.
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA.
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.
HORARI RESERVAT PER A LA DOCÈNCIA EN ANGLÈS.ANGLÉS TÈCNIC II-S/ .

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 400 HORES

 

 

CFGS TÈCNICS EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC TORN: MATÍ I VESPRADA

MÒDULS DEL PRIMER CURS

 

TÈCNIQUES GENERALS DE LABORATORI.
BIOLOGIA MOLECULAR I CITOGENÈTICA.
FISIOPATOLOGIA GENERAL.
ANGLÉS
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.

MÒDULS DEL SEGON CURS

 

ANÀLISI BIOQUÍMICA.
TÈCNIQUES DE INMUNODIAGNÒSTIC.
MICROBIOLOGIA CLÍNICA.
TÈCNIQUES D'ANÀLISIS HEMATOLÒGIC.
ANGLÉS
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA.
PROJECTE DE LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 400 HORES

 

CFGS TÈCNICS EN DIETÈTICA TORN: VESPRADA

MÒDULS DEL PRIMER CURS

 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L'ÀREA DE TREBALL ASSIGNADA EN LA UNITAT/GABINET DE DIETÈTICA.
ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA.
CONTROL ALIMENTARI.
FISIOPATOLOGIA APLICADA A LA DIETÈTICA.
RELACIONS A L'ENTORN DE TREBALL.
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.

MÒDULS DEL SEGON CURS

 

DIETOTERPÀPIA.
MICROBIOLOGIA I HIGIENE ALIMENTÀRIA.
EDUCACIÓ ALIMENTARIA I PROMOCIÓ DE LA SALUT.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 380 HORES

 

89683390_XS
LABORATORIO SALUD AMBIENTAL
  • Família Sanitat
  • Família Seguritat i medi Ambient
  • Agrojardineria i composicions florals
medicine-health-glasses-hospital-clinic-organ-917209-pxhere.com
table-floor-restaurant-home-meal-property-1085802-pxhere.com
man_flower_plant_garden_colorful-58250 (1)
descarga (3)
autoria
Química y Salud Ambiental(titulo)
descarga (4)
autoria