Preguntes Freqüents d’Admissió a Cicles Formatius

Per Just | 24 de maig de 2024 | Comentaris tancats a Preguntes Freqüents d’Admissió a Cicles Formatius

Es publica informació en relació a l’admissió a Formació Professional.

XXXIV Trobada d’escoles en valencià

Per Just | 23 de maig de 2024 | Comentaris tancats a XXXIV Trobada d’escoles en valencià

Recordem que el dia 25 de maig a les 17 estarem en el Parc d’Elx i al Parc de l’Aigüera amb el nostre taller de xapes participant en les trobades d’escoles en valencià 2024.

El cartell ha estat dissenyat pel nostre alumnat de segon d’ESO. No hi falteu, ens ho passarem molt bé.

Subvencions a alumnat de Formació Professional

Per Just | 22 de maig de 2024 | Comentaris tancats a Subvencions a alumnat de Formació Professional

Se publica la RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2024, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a alumnado que curse Formación Profesional en 2023-2024 en centros educativos sostenidos con fondos públicos.

Avaluació de Diagnòstic

Per Just | 13 de maig de 2024 | Comentaris tancats a Avaluació de Diagnòstic

Tal com determina la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, en els seus articles 21 i 29, en tots els centre educatius de la Comunitat Valenciana es desenvoluparà un procediment d’avaluació de diagnòstic en el qual participarà tot l’alumnat de 2n d’ESO.
Les proves es realitzaran el 15 i 16 de maig i consistiran en avaluar la competència en comunicació lingüística (valencià, castellà i anglés), la competència matemàtica i un qüestionari de context.

Ús dels dispositius mòbils. Resolució del 17 d’abril

Per Just | 6 de maig de 2024 | Comentaris tancats a Ús dels dispositius mòbils. Resolució del 17 d’abril

L’ús de dispositius mòbils només estarà permés en el cas d’activitats que requerisquen el seu ús didàctic amb la supervisió del personal docent i per raons individuals específiques de salut o altres degudament justificades autoritzades per la direcció del centre. Mantindre operatius estos dispositius s’entendrà com a ús. Per tant, l’ús dels mòbils en corredors, patis o a classes quanno és un ús didàctic no està permés i es procedirà a la retirada, custòdia temporal i devolució dels dispositius, al dia següent lectiu. Abans de la retirada, el personal docent s’ assegurarà que l’alumne l’apague com a garantia de confidencialitat.

Calendari d’Admissió ESO i Batxillerat

Per Just | 3 de maig de 2024 | Comentaris tancats a Calendari d’Admissió ESO i Batxillerat

Es publica el calendari per a l’admissió a ESO i Batxillerat.

Proves d’accés PAU

Per Just | 3 de maig de 2024 | Comentaris tancats a Proves d’accés PAU

Es publica la informació per a la matrícula a les proves PAU.

Matrícula Ordinària: del 20 al 23 de maig
Matrícula Extraordinària: 17 i 18 de juny

Calendari d’Admissió a Cicles Formatius

Per Just | 25 d'abril de 2024 | Comentaris tancats a Calendari d’Admissió a Cicles Formatius

Es publica el calendari d’admissió per a Cicles Formatius Accedix a tota la informació en la web de Conselleria

Proves homologades per a l’obtenció del nivell A2

Per Just | 23 d'abril de 2024 | Comentaris tancats a Proves homologades per a l’obtenció del nivell A2

Es convoquen les proves homologades per obtindre el certificat de nivell bàsic d’idiomes (A2), dels idiomes Francès i Anglès. Data d’inscripció : del 25 d’abril fins al 2 de maig, per a alumnat del centre amb almenys 16 anys (inclosos/es els/les que compleixen fins al 31/12/2024)

Festival de Poesia Benidorm

Per Just | 17 d'abril de 2024 | Comentaris tancats a Festival de Poesia Benidorm

Els alumnes de 2n Batxillerat del nostre institut van acudir al recital de poesia que es va celebrar el dia 12 d’abril en l’IES Bernat de Sarrià amb motiu del Festival Internacional de Poesia de Benidorm.