Equip Directiu

Els funcions dels òrgans dels centres educatius estàn desenvolupats en la LOE i en el ROF. L’equip directiu organitza i coordina la totalitat del centre educatiu responent als necessitats generals de l’alumnat i vetl.lant per assegurar el drets i deures de tota la comunitat educativa  en compliment de la lleï educativa vigent.

Membres

Directora: Mariola Frasquet Ports

Vicedirectora:  Mercedes Bañuls

Secretari: Leni Morals

Caps d’estudis:

  • ESO i Batx. diürn: Pepa Llinares
  • Cicles diurn, vesprada i nocturn: Ana Tomas i Carlos Iglesias

Sotssecretària: Beatriz Vaella