Erasmus Cicles Formatius

Curs 21-22

PROJECTES KA1

Aquest curs, 2021-2022, el nostre centre participa en els projectes dels consorcis de l’STEPV i de l’escola sindical de formació Melchor Botella com els últims anys.

Es tracten de projectes de mobilitat d’alumnat de Cicles Formatius de FP de Grau Mitjà

Aquests projectes són:

1. 2021-1-ES01-KA121-VET-000.009.964 (ESFMB)

2. 2021-1-ES01-KA121-VET-000009967 (STEPV)

La selecció dels participants per als dos projectes es realitzarà atenent al seu currículum, la carta de motivació per realitzar l’activitat i la seva formació lingüística. Tota aquesta documentació s’adjuntarà amb la sol·licitud de participació i es puntuarà segons el barem establert als criteris de selecció.

A continuació podràs descarregar-te els criteris de selecció de l’alumnat

CRITERIS DE SELECCIÓ

Consulta la guia de preguntes freqüents d’ERASMUS + en el següent enllaç:

GUIA PREGUNTES FREQUENTS ERASMUS+

Descarrega el document (PDF)