Eleccions al Consell Escolar 23/11/23

El Consell Escolar és el principal òrgan de govern col·legiat als centres educatius. Està format per representants de tota la comunitat educativa: docents, alumnat, famílies, ajuntament i direcció del centre.

Cada any senar es convoquen eleccions al Consell Escolar dels centres educatius. En cada elecció es renova una part dels membres del Consell Escolar.

Aquest any 2023 s’escolliran:

· 3 representants del sector famílies.
· 2 representants del sector alumnat.
· 4 representants del sector docent.

L’horari per a les votacions del dijous 23/11/2023 serà el següent:

· Sector alumnat: De 9: 10 a 13: 45 i de 16: 15 a 18: 10 hores
· Sector famílies: De 14: 00 a 18: 00 hores
· Professorat: En el claustre extraordinari.

VOTACIONS:

NO PRESENCIAL:

Les famílies poden realitzar el vot no presencial de la manera següent: en un sobre s’ introdueix la papereta de vot emplenada i després es tanca. Aquest sobre al costat d’ una fotocòpia del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir s’ introdueix en un altre sobre que també s’ haurà de tancar i signar a la solapa. Posteriorment s’ envia a l’ adreça del centre mitjançant un familiar, un missatger, un mandatari o per correu certificat. S’acceptaran vots no presencials des de 16 de novembre fins al 23 de novembre .

PRESENCIAL:

Poden votar de manera presencial en una urna, el dia 23 de novembre, els familiars*, l’alumnat i el professorat en el claustre extraordinari convocat per a aquest esdeveniment.

* Molt important: Cal presentar identificació, DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.

Normativa:

Regulació del procés d’eleccions al Consell Escolar (regula procés en general)