Instruccions de Proves d’Accés a Cicles Formatius

Enguany les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior es realitzaran els dies 22 i 23 de maig a l’aula SUM (Sala Usos Múltiples) del centre.

  1. L’aula d’usos múltiples serà el lloc de realització de la prova
  2. Ha d’acudir a aquest lloc minuts abans de l’inici de cada prova on es farà la crida. És obligatori portar el document d’identificació.
  3. L’alumnat ha d’assegurar-se de portar tot el necessari per a la realització de les proves (bolígrafs, calculadora…)
  4. En els intermedis, els candidats hauran de romandre al pati, evitant estar en els corredors del centre o altres dependències.
  5. El lloc assignat a cada persona participant ha de ser sempre el mateix en totes les parts de la prova, de manera que no es permetran canvis ni reubicacions al llarg de la jornada.
  6. Els telèfons mòbils es guardaran i només podran retornar-se quan l’estudiant acabe de fer la prova.