INSTAL·LACIONS

El centre compta amb les següents instal·lacions:

  • 18 aules amb ordinador i projector
  • Taller de Tecnologia
  • Laboratori de Biologia
  • Laboratori de Física i Química
  • Aula de Música
  • 3 Aules Informàtiques
  • Pati amb pista esportiva
  • Gimnàs, trinquet i galotxa
  • Biblioteca
  • Aula multiusos