CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS 23-24

L'alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions presentant la sol·licitud corresponent al centre abans del 31 d'octubre.

Es pot consultar tota la informació en la web del centre en el menú MATRÍCULA CURS 23-24 / CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS 23-24.