CARTA FAMÍLIES

Estimades famílies,

Finalitzat ja el curs escolar 2019-2020 i davant de les circumstàncies sanitàries que se’ns presenten i complint les instruccions que ens dona Conselleria, us comuniquem les condicions amb les quals començarem el pròxim curs, sempre i quan l’evolució de la pandèmia no modifique esta planificació:

- 1r ESO: Vindran tots els dies a classe.

- 2n Àmbits, 2n K (PAC), els dos grups de PMAR i els dos grups de PR4: Vindran tots els dies a classe.

- 2n i 3r ESO: Cada grup es dividirà en dos subgrups (2nB 1 i 2nB 2, 2nC 1 i 2nC 2, etc.) i alternaran els dies de classe. Una setmana 2nB 1 vindrà dilluns, dimecres i divendres i 2nB 2 vindrà dimarts i dijous, i a la setmana següent s’invertirà (2nB vindrà dilluns, dimecres i divendres i 2nB 1 dimarts i dijous). El professorat pautarà les tasques a desenvolupar els dies que l’alumnat no estiga al centre.

- 4t ESO, 1r Batx i 2n Batx grups mati: Es reproduïx la mateixa planificació que a 2n i 3r ESO

- 4t ESO, 1r Batx i 2n Batx grups vesprada: En funció de la configuració dels grups i de la capacitat de les aules, cabria la possibilitat de que alguns grups puguen vindre tots els dies a classe.

L’organització de la primera setmana de curs (setmana d’acollida) i les llistes dels subgrups les penjarem a la web del centre la primera setmana de setembre, ja que des del primer dia (dia d’acollida) l’alumnat s’haurà d’incorporar al seu grup de referència. Sabem que és una situació difícil per a les famílies, però tots som conscients de l’excepcionalitat de la situació.

Us desitgem un bon estiu i molta salut.

L’Equip Directiu