Proves Unificades de Certificació: Llistat admesos/as

Llistats definitius

(última actualització: 01/04/2022, a les 20.18 hores)

Totes les persones no admeses podran presentar al·legacions / documentació pertinent:

de manera presencial els dies els dies 22, 23, 24, 28 i 29 de març, de 16.00 a 20.00 h, el dia 25 de març de 9.00 a 13.30 hores
………en c/ de les Híades, 10, Dénia
a través d’aquest FORMULARI des del 22 de març fins a 29 de març a les 23.59 hores

– Alemany ✅
B1 – ALUMNAT ADMÉS
B1 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)
B2 – ALUMNAT ADMÉS
B2 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)

– Español com a llengua estrangera ✅
B1 – ALUMNAT ADMÉS
B1 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)
B2 – ALUMNAT ADMÉS
B2 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)
C1 – ALUMNAT ADMÉS
C1 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)

– Francés ✅

B1 – ALUMNAT ADMÉS
B1 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)
B2 – ALUMNAT ADMETEUO
B2 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)

– Inglés ✅
B1 – ALUMNAT ADMÉS
B1 – ALUMNAT NO ADMÉS
B2 – ALUMNAT ADMÉS
B2 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)
C1 – ALUMNAT ADMÉS
C1 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)

 – Valencià
B1 – ALUMNAT ADMÉS
B1 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)
C1 – ALUMNAT ADMÉS
C1 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)
C2 – ALUMNAT ADMÉS
C2 – ALUMNAT NO ADMÉS (no hi ha)