Taxes actualitzades

Avís: l’import de les taxes s’ha reduït un 10% durant el curs 2023-2024.

Ensenyament d’idiomes actualitzades a gener de 2022

Pla d’estudis del Reial decret 1629/2006, de 29 se setembre.
Estableix els nivells A1, A2 (bàsic), B1 (intermedi), B2 (avançat),
C1 i C2:
Alumnat oficial :
Matrícula dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs) 91,71 €
…..
Matrícula de nivell C2 (per idioma i curs) 107,00 €
Repetició de curs dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma
i curs)
107,00 €
Prova de nivell (ensenyament presencial) o valoració inicial
de l’alumne (ensenyament a distància)
12,23 €
Matrícula d’un curs intensiu dels nivells A2, B1, B2 i C1
(per idioma i curs)
66,24 €
Matrícula per a la prova de certificació:
Matrícula per a la prova de certificació dels nivells
A2, B1, B2 i C1
68,56 €
Matrícula per a la prova de certificació del nivell C2 95,97 €
Matrícula per a la prova de certificació de valencià
dels nivells A2
15,49 €
Matrícula per a la prova de certificació de valencià
dels nivells B1 i B2
20,79 €
Matrícula per a la prova de certificació de valencià
dels nivells C1 i C2
25,98 €
Curs formatiu o d’actualització de 120 hores 91,71 €
……
Curs formatiu o d’actualització de 60 hores 45,86 €
Curs formatiu o d’actualització de 30 hores 22,93 €
Cursos especials monogràfics:
Fins a 30 hores de duració 86,62 €
Entre 30 i 60 hores de duració 173,23 €
Més de 60 hores de duració 244,56 €
Altres taxes:
Obertura d’expedient 25,98 €
Carnet d’estudiant 2,26 €
Certificació acadèmica 0 €

Aquest quadre recull els apartats que afecten les escoles oficials d’idiomes de la normativa que regula les taxes:
Ley 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022
Llei 7/2021, de2 9 de desembre de mesures fiscales de gestió administrativa i financera i d’organització de la
Generalitat

Legislació:

Llei 20/2017, de 28 de desembre de la Generalitat, de taxes.
Llei 27/2018, de 27 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat
Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019
Llei 10/2019, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 (ART. 53 estableix que són igual al 2019)
Llei 9/2019, de 23 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat
Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021 (ART. 54 estableix que són igual al 2020)
Llei 3/2020, de 30 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat ( modifica art. 1.4-5; 14.3-5 i 14.4-5)