Sol·licita el teu títol / Certificació acadèmica

Quina diferència hi ha entre el títol i la certificació acadèmica?

La certificació acadèmica serveix per a acreditar l’últim curs realitzat (per al Currículum, per exemple). A efectes administratius té la mateixa validesa oficial que un títol. S’expedeix en 1 o 2 setmanes i te la manem per email.

El Títol (Certificat superació de nivell) només es pot sol·licitar si s’ha aprovat el nivell 2A2 o les Proves de Certificació de B1, B2, C1, o C2). Sol ser el que demanen per a les Oposicions.

Quan rebem el Títol, t’avisem mitjançant un email perquè vingues a recollir-lo.

Avís: l’import de les taxes s’ha reduït un 10% des del 2 de maig fins al 31 de desembre de 2022

 Sol·licitar un títol de
A2
B1
B2
C1
C2
Sol·licitar una certificació acadèmica
Disponible en (aprox)
2-4 setmanes
1 any
2 anys
2 anys
2 anys
1-2 setmanes ( més durant el període de matrícula)
 Cost per a l’alumnat
14,00 EUR
18,46 EUR
23,29 EUR
23,29 EUR
23,29 EUR
0,00 EUR