Dades del centre

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE DÉNIA

Codi de centre: 03018283 – CIF: Q0300712G – Codi territorial: CE03L7

Adreça postal: C/ de les Híades, 10 – 03700 Dénia
Telèfons:  (+34) 660 934 494      (+34) 966 42 96 30

Correu electrònic: 03018283.secretaria@edu.gva.es

L’Escola Oficial d’Idiomes de Dénia és un centre públic dependent de la Conselleria d’Educació que ofereix ensenyament reglat d’anglés, francés, alemany, espanyol per a estrangers i valencià.