Oficina virtual

TRÀMITS MÉS FREQÜENTS

 1. Sol·licitud de renúncia a la matrícula [PDF]
 2. Devolució de taxes de manera telemàtica ()

Autoritzacions

 1. Autorització de matrícula per a menors de 18 anys [PDF]
 2. Autorització personal [PDF]

Justificants

 1. Justificant d’assistència a un examen (sol·licita’l als docents durant el mateix examen)
 2. Justificant d’assistència a classe (tot el curs)
 3. Justificant d’assistència a classe (dates en concret)
 4. Certificat de matrícula

Sol·licituds

 1. Sol.licitud de CARNET de l’EOI
 2. Sol·licitud de devolució de taxes
 3. Sol·licitud de trasllat d’expedient [PDF]* també necessari: Pagament de taxes Model 046 [Enllaç → Opció: Certificacions acadèmiques i trasllat d’expedient (EOI)]
 4.  Sol·licitud de canvi de prova oral
 5. Sol·licitud de renúncia [PDF]
 6. Sol·licitud d’adaptació de les proves [PDF] + info
 7. Sol·licitud de certificat acadèmic (diplomes) * també necessari: Pagament de taxes Model 046 [ENLLAÇ]
 8. Sol·licitud de certificació acadèmica (notes) [FORMULARI i les següents taxes:] * també necessari: Pagament de taxes Model 046 [ENLLAÇ, Opció: Certificacions acadèmiques i trasllat d’expedient (EOI)]

Altres

 1. Instància general [PDF]
 2. Declaració jurada per a estrangers [PDF]