Relaciona’t i aprén

  Presentació

“Relaciona’t i Aprén” és un projecte per a aprendre i intercanviar idiomes i cultures de manera gratuïta, organitzat pel Departament de Cooperació i Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Dénia en col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes de Dénia. Posem en contacte a persones que vulguen practicar i millorar un determinat idioma a nivell conversacional.

Funcionament

A partir del formulari que emplena cada interessat es crea una base de dades. En elles es busca a persones adequades per a l’intercanvi i, previ permís exprés,  s’intercanvien els contactes. Els/les participants intercanvien els seus respectius idiomes d’origen mitjançant reunions de conversa. Des d’aquest moment en avant, els/les participants decideixen el lloc i l’horari de cada reunió. Tot i això, sempre hi haurà un coordinador dins del programa que supervisarà el funcionament del tàndem.

 Inscripció

Emplena aquest formulari en línia.

Condicions per a participar-hi

La Regidoria de Relacions Internacionals actua com a intermediària, però no es fa responsable de les opinions o idees expressades durant els intercanvis.

Compromís Relaciona’t i Aprén

  • Supervisar la base de dades, conforme a la Llei orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia del drets digitals.
  • Mantindre informats als participants de les activitats a realitzar.