Proves certificació

Proves Unificades de Certificació (PUC)

Les Proves Unificades de Certificació de les Escoles Oficials (EOI) d’Idiomes són exàmens mitjançant els quals es pot obtindre un certificat oficial reconegut en tot l’estat, que correspon als nivells del Marc Comú de Referència Europeu (MCRE): B1, B2, C1 i C2.

Quan la Conselleria d’Educació publica la convocatòria (febrer), s’obri el termini de matrícula (febrer/març) tant per a candidats que no estudien en l’EOI i s’examinen per “lliure”, com per a els/les alumnes/as “oficials” (els qui estan estudiant en l’EOI un segon curs de nivel B1, B2, C1 o C2).

En la convocatòria s’inclouen els requisits, les dates dels exàmens (maig/juny en convocatòria ordinària, setembre en convocatòria extraordinària) i el termini de matrícula, el procediment per a matricular-se i pagar les taxes. Tota aquesta informació es publica immediatament en la nostra web cada any amb els enllaços per a accedir a la matrícula.
[Enllaç a la convocatòria del curs 2023- 2024]

No és necessari ser alumne/a de l’EOI per a accedir a les proves de certificació, i pots presentar-te als nivells i idiomes que vulgues, sense necessitat de tindre estudis previs o títols.

L’alumnat que actualment está matriculat en 2B1, 2B2, 2C1 o 2C2 en l’EOI pot presentar-se tant com alumnat «oficial» d’eixe mateix idioma com a alumnat «lliure» d’un idioma o nivell diferent del qual cursa.

En l’EOI de Dénia només examinarem dels idiomes i nivells que impartim durant l’any de la convocatòria:

ALEMANY: B1 i B2 – FRANCÉS: B1 i B2 – ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA: B1, B2 i C1 –  ANGLÉS: B1, B2 i C1 –  VALENCIÀ: C1 i C2

Si desitges fer proves de certificació d’idiomes o nivells que no oferim a l’Escola Oficial d’Idiomes de Dénia, et recomanem consultar les pàgines d’altres EOIs com Gandia, València, Alacant o Benidorm.

Pots trobar tota la informació en la web conselleria, així com veure exàmens d’anys anteriors i consultar la Guia de la Persona Candidata.

En la nostra secció d’Informació per a l’alumnat diponemos d’una secció on recollim les totes les taxes actualitzades, incloses les de matrícula de les PUC.

Més informació sobre el Marc comú de referència europeu per a les llengües: en la Wikipedia, en la pàgina de l’Institut Cervantes.