Horaris i grups curs 2024-2025

Grups d’ALEMANY a DÉNIA

Nivell 1A2
DILLUNS i DIMECRES de 17.00-19.00 h
DILLUNS i DIMECRES de 19.00-21.00 h
DIMARTS i DIJOUS de 19.00-21.00 h

Nivell 2A2
DILLUNS i DIMECRES de 19.00-21.00 h
DIMARTS i DIJOUS de 19.00-21.00 h

Nivell 1B1
DIMARTS i DIJOUS de 17.00-19.00 h

Nivell 2B1
DIMARTS i DIJOUS de 17.00-19.00 h

Nivell 1B2 i Nivell 2B2 grup integrat
DILLUNS i DIMECRES de 17.00-19.00 h 

Grups d’ESPANYOL com a llengua estrangera a DÉNIA

Nivell 1A2
DILLUNS i DIMECRES de 09.00-11.00 h (en Av. Ramón Ortega, 3 FPA – Dénia)
DIMARTS i DIJOUS de 16.00-18.00 h

Nivell 2A2
DILLUNS i DIMECRES d’11.00-13.00 h (en Av. Ramón Ortega, 3 FPA – Dénia)

Nivell B1
DIMARTS i DIJOUS de 18.00-20.00 h

Grups de FRANCÉS a DÉNIA

Nivell 1A2
DILLUNS i DIMECRES de 17.00-19.00 h
DILLUNS i DIMECRES de 19.00-21.00 h
DIMARTS i DIJOUS de 17.00-19.00 h

Nivell 2A2
DILLUNS i DIMECRES de 19.00-21.00 h

Nivell 1B1
DILLUNS i DIMECRES de 17.00-19.00 h

Nivell 2B1
DIMARTS i DIJOUS de 19.00-21.00 h

 Grups d’ANGLÉS a DÉNIA

Nivell 1A2
DILLUNS i DIMECRES de 19.00-21.00 h
DIMARTS i DIJOUS de 09.00-11.00 h (en Av. Ramón Ortega, 3 FPA – Dénia)
DIMARTS i DIJOUS de 16.00-18.00 h

Nivell 2A2
DILLUNS i DIMECRES de 17.00-19.00 h
DIMARTS i DIJOUS de 09.00-11.00 h (en Av. Ramón Ortega, 3 FPA – Dénia)
DIMARTS i DIJOUS de 18.00-20.00 h

Nivell 1B1
DILLUNS i DIMECRES d’11.00-13.00 h (en Av. Ramón Ortega, 3 FPA – Dénia)
DIMARTS i DIJOUS de 16.00-18.00 h
DIMARTS i DIJOUS de 18.00-20.00 h

Nivell 2B1
DILLUNS i DIMECRES de 19.00-21.00 h
DIMARTS i DIJOUS de 09.00-11.00 h (en Av. Ramón Ortega, 3 FPA – Dénia)
DIMARTS i DIJOUS de 16.00-18.00 h

Nivell 1B2
DILLUNS i DIMECRES de 09.00-11.00 h (en Av. Ramón Ortega, 3 FPA – Dénia)
DILLUNS i DIMECRES de 19.00-21.00 h
DIMARTS i DIJOUS de 18.00-20.00 h

Nivell 2B2
DILLUNS i DIMECRES de 17.00-19.00 h
DIMARTS i DIJOUS d’11.00-13.00 h (en Av. Ramón Ortega, 3 FPA – Dénia)

Nivell 1C1
DIMARTS i DIJOUS de 18.00-20.00 h

Nivell 1C1 i Nivell 2C1 grup integrat
DIMARTS i DIJOUS d’11.00-13.00 h (en Av. Ramón Ortega, 3 FPA – Dénia)

Nivell 2C1
DILLUNS i DIMECRES de 17.00-19.00 h

Grups d’ANGLÉS  a XÀBIA (Av. Augusta, nº2)

Nivell 1A2
DILLUNS i DIMECRES de 19.00-21.00 h

Nivell 2A2
DIMARTS i DIJOUS de 19.00-21.00 h

Nivell 1B1
DILLUNS i DIMECRES de 19.00-21.00 h

Nivell 2B1
DILLUNS i DIMECRES de 17.00-19.00 h

Nivell 1B2
DIMARTS i DIJOUS de 17.00-19.00 h

Nivell 2B2
DILLUNS i DIMECRES de 17.00-19.00 h

 Grups de VALENCIÀ a DÉNIA

Nivell B2
DILLUNS i DIMECRES de 17.00-19.00 h

Nivell C1
DILLUNS i DIMECRES de 19.00-21.00 h
DIMARTS i DIJOUS de 18.00-20.00 h

Nivell 1C2 i Nivell 2C2 grup integrat
DIMARTS i DIJOUS de 16.00-18.00 h