PIALP Matrícula 2024-2025

1Sol·licitud d’admissió en el programa PIALP en OVIDOC: 📅 des del 27 de maig a les 12.00 fins al 31 de maig a les 23.59 h

Important: Esta sol·licitud no la gestiona l’EOI de Dénia sinó el SOGERE (Servei d’Ordenació i Gestió dels Ensenyaments de Règim Especial). Si té algun dubte sobre este procediment, ha de dirigir-se a este organisme.

(Extracte de la Resolució de matrícula 2024-25)

Sèptim. Formalització de la matrícula en els cursos curriculars
1. …
2. …
3. …
4. …

 1. Els docents participants del programa PIALP no hauran d’abonar taxes de matrícula, ni d’obertura d’expedient ni d’expedició de targeta d’identitat d’alumne.

6. …
7. …
8. …
9. …
10. …
11. …

 1. L’alumnat del PIALP haurà d’adjuntar la documentació següent:
  12.1. Sol·licitud presentada en la plataforma OVIDOC.
  12.2. En cas de ser la primera vegada que es matricula en una EOI, una fotografia de carnet.
  12.3. En cas de ser la primera vegada que es matricula en eixe idioma, i si accedix a un curs superior a primer d’A2, original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell d’idioma, d’acord amb la present resolució.

Onzé. Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP)

 1. Els docents en actiu dels cossos d’Infantil, Primària, Secundària, Formació de Persones Adultes en centres dependents de la GVA, ensenyaments de règim especial i Formació Professional, com a participants del PIALP, han de realitzar una sol·licitud prèvia a la participació en el procés d’admissió. Esta sol·licitud es tramita seguint els dos passos següents:
  1.1. Tot el professorat (antics i nous alumnes) ha de fer una sol·licitud per a la convocatòria 2024-2025 en la plataforma OVIDOC.
  1.2. Segon pas, cal accedir a Secretaria Digital en adminova.gva.es.
 2. Els idiomes en els quals es poden matricular els docents en actiu pel programa PIALP són:
  2.1. Inglés, francés i valencià en els cursos curriculars o complementaris.
 3. Els nivells dels cursos del PIALP són A2, B1, B2 i C1.
 4. En cas de voler sol·licitar cursos d’anglés, francés i de valencià s’ha de realitzar un tràmit per a cada idioma.
 5. Cada sol·licitud OVIDOC es podrà modificar o anul·lar, fins i tot una vegada validada i enviada. L’últim tràmit validat serà el que constarà com presentat i sobreescriurà tots els anteriors. Al final del tràmit es generarà un justificant en format PDF que s’haurà d’adjuntar en el moment de formalitzar la matriculació telemàtica.

Textos extrets de la NORMATIVA en vigor (RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024).