CALENDARI PUC

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA – MAIG/JUNY 2024

  • Les proves orals seran en un dia diferent que pot ser anterior a la prova escrita. La convocatòria d’orals es publicarà al maig.
  • L’activitat de mediació lingüística consta de dues parts: una part el dia de l’examen escrit (50%) i una part el dia de l’examen oral (50%).
  • És imprescindible la presentació del DNI o TIE per a realitzar les Proves.
  • Els candidats hauran de presentar-se a l’escola 15 minuts abans de cada prova escrita per poder començar l’examen amb major puntualitat.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA – SETEMBRE 2024

  • Les proves orals seran en un dia diferent que pot ser anterior a la prova escrita. La convocatòria d’orals es publicarà al juliol.
  • L’activitat de mediació lingüística consta de dues parts: una part el dia de l’examen escrit (50%) i una part el dia de l’examen oral (50%). Els candidats que tinguen que recuperar aquesta activitat hauran de presentar-se tant el dia de l’escrit com el dia de l’oral.
  • És imprescindible la presentació del DNI o TIE per a realitzar les Proves.
  • Els candidats hauran de presentar-se a l’escola 10 minuts abans de cada prova escrita per poder començar l’examen amb major puntualitat.