ORALS PUC

CONVOCATÒRIA DEFINITIVA D’ORALS – PUC MAIG/JUNY 2024

Les proves de producció i coproducció de textos orals i de mediació oral es realitzaran juntes, el mateix dia i a la mateixa hora, i podran tindre lloc abans que les altres parts escrites. La convocatòria d’orals es publicarà el 14 de maig de 2024.

SOL·LICITUD DE CANVI DE DATA D’EXAMEN ORAL

NOMÉS es pot sol·licitar el canvi de data de l’examen oral (expressió, interacció i mediació) en els supòsits recollits en la normativa:

  • Defunció d’un familiar (de primer grau, ascendent o descendent);
  • Intervenció quirúrgica;
  • Citació judicial, com deure inexcusable;
  • Coincidència amb l’EBAU o amb una altra prova de certificació de les EOI de la Comunitat Valenciana.

L’alumnat haurà d’emplenar la sol·licitud de canvi i enviar-la amb la documentació justificativa en el termini establert (del 15 al 23 de maig ambdós inclosos). Si escau, el canvi es realitzarà dins de les dates establides per a la realització de la prova.

Aquest formulari ja no està disponible.