QUALIFICACIONS DEFINITIVES DE LES PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR. CEEDCV

L'alumnat pot passar a partir de les 12:00 del dia 10 de juliol per la secretaria del CEED per replegar el certificat de les qualificacions obtingudes en la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

Aquest document s'ha de presentar al centre que s'haja triat en primera opció per fer el cicle formatiu abans del dia 14 de juliol.

L'alumnat que haja de fer el cicle formatiu al CEED no és necessari que presente aquest certificat.

El dia 20 de juliol eixiran els llistat provisionals dels alumnes amb el centre i cicle formatiu assignat.

De l'1 fins al 9 de setembre podreu fer la matrícula al cicle formatiu triat al centre corresponent.

Descarrega el llistat

 

Proves lliures GES

Tribunal 1_VAL: Divendres, 19 de juny de 2020
C/ Casa de la Misericòrdia, 34 · València

Dia de les proves:

19 juny

Horari

09:30 a 11:30

Processos i Instruments Matemàtics

Naturalesa, Ecologia i Salut

Ciència i Tecnologia

11:30 a 12:00 Descans

12:00 a 14:00

Món del Treball

Societat, Territoris i Processos Historicoculturals

16:00 a 19:00

Valencià

Castellà

Llengua Estrangera

Instruccions per a la prova:

 • Este és el TRIBUNAL 1 de VALÈNCIA. En la ciutat hi ha 5 tribunals més. Comprova abans del dia 19 de juny a quin centre has d’acudir a examinar-te en este enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/VALENCIA_llistes_provisionals_admesos_exclosos_prova_GES_juny_2020.pdf .

 • Per favor, NO ES PRESENTE a les proves si presenta símptomes de Covid-19.

 • És obligatori l’ús de mascareta per a accedir a les proves.

 • No es permetrà l’accés al recinte d’acompanyants. Només podran passar les persones inscrites a les proves.

 • 45 minuts abans de l'inici de la prova es nomenarà i identificarà a cada participant, que haurà de mostrar el seu DNI o passaport (nacionalitat espanyola), o el seu NIE (altres nacionalitats) - imprescindible que estiguen en vigor.

 • És imprescindible una fotocòpia del seu document d'identificació (DNI, NIE) si no la va aportar en el moment de la matrícula.

 • Si ha fet la inscripció a les proves telemàticament, però no ha aportat la documentació en paper presencialment al PROP, aporte-la en dia de la prova, original i còpia, per tal que el tribunal la consigne. En cas contrari, no serà admés / admesa:

  • 2 exemplars de la instància de sol·licitud (per a l’Administració i per a la persona interessada)

  • Original i còpia del DNI o NIE (en vigor).

  • Altra documentació, si és el cas (convalidacions de mòduls o exempció de Valencià).

 • No es permet l'ús de dispositius mòbils o electrònics, calculadora ni diccionari. La prova s'ha realitzar en bolígraf blau o negre. No es pot utilitzar llapis.

 • S'ha de realitzar la prova de tots els mòduls, a excepció d'aquells que ja es tinga superats i acreditats convenientment. En cas de dubte consulte el Tribunal.

Notes provisionals:

27 juny: consulteu ací.

Reclamacions:

27 juny-1 juliol:

Notes definitives

2 juliol: consulteu ací:

Recollida de certificats a la secretaria del CEED.

Hackaton en el CEEDCV: Let’s Study

Alumnes de 1r i 2n del CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web estan immersos en un Hackaton per a desenvolupar programari lliure relacionat amb l’educació.
Actualment estan desenvolupant “Let’s study”, una aplicació multiplataforma per a gestionar el temps dedicat a l’estudi. L’aplicació pot obtenir-se per a dispositius mòbils Google Play o visitar la seva versió web.

Instruccions Oficials Específiques per al final de curs

Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals es desenvolupen per al Centre Específic d’Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV) i els centres col·laboradors d’Alacant i Castelló de la Plana, els aspectes regulats a la Resolució de 4 e maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació que cal desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019/2020 i l’inici del curs 2020/2021, davant de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169889081/CEED+val/39cf1881-c648-4407-a394-93c986686e66

Admissió Cicles Formatius curs 2020/2021

Consulta la informació de la pàgina de la Conselleria fins hui. Quan tinguem tota la informació, la publicarem en la nostra pàgina.

Videoconferència d’orientació a la prova d’accés a cicles formatius: alumne del CEED

El dimarts 12 de maig del 2020 es realitzarà una videoconferència d'orientació a les proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional per al nostre alumnat matriculat en els cursos preparatoris.

Per a l'alumnat que es matricule i siga admés per a realitzar la prova en el nostre centre, la videoconferència es farà el dia 22 de juny.

Si vols més informació sobre la prova consulta el següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/46025799/proves-dacces-a-cicles-formatius-gs-opcions-a-i-b-2019/