Preparació de la prova d’accés a CFGM dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny

En què consisteix?

És un curs emmarcat com un programa B dins de la Llei 1/95 i el Decret 220/1999. Per tant, pretén facilitar la participació i l’obtenció de titulacions que possibiliten l’accés al món del treball i als diferents nivells educatius. En concret, prepara la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i està organitzat d’acord amb l’estructura d’aquesta prova.
Tot això en la modalitat d’educació a distància i amb una metodologia i organització adaptades a les característiques de l’aprenentatge de les persones adultes.
Aquest consta de les següents parts i matèries:
I. Part lingüística

  • Anglés o Francés
  • Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)

II. Part social

  • Ciències Socials: Geografia i Història

III. Part científic-matemàtic-tècnica

  • Ciències Naturals
  • Matemàtiques
  • Tractament de la Informació i Competència Digital (no s’avalua en la prova)

IV. Part artística o específica

  • Disseny

La superació d’aquesta part artística o específica és un requisit d’accés per a tot l’alumnat que accedisca al grau mitjà dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

Qui pot accedir?

Pot matricular-se qualsevol persona que complisca les següents condicions:

  • Tindre com a mínim de 17 anys complits l’any de realització de la prova.
  • No complir els requisits acadèmics ( http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimenespecial/ grado-medio d’accés directe al cicle formatiu de grau mitjà.
  • Així mateix pot matricular-se en IV. Part artística o específica l’alumnat que complisca els requisits acadèmics d’accés

Llistat DEFINITIU d’admesos a cicles formatius.

QUALIFICACIONS DEFINITIVES DE LES PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR. CEEDCV

L'alumnat pot passar a partir de les 12:00 del dia 10 de juliol per la secretaria del CEED per replegar el certificat de les qualificacions obtingudes en la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

Aquest document s'ha de presentar al centre que s'haja triat en primera opció per fer el cicle formatiu abans del dia 14 de juliol.

L'alumnat que haja de fer el cicle formatiu al CEED no és necessari que presente aquest certificat.

El dia 20 de juliol eixiran els llistat provisionals dels alumnes amb el centre i cicle formatiu assignat.

De l'1 fins al 9 de setembre podreu fer la matrícula al cicle formatiu triat al centre corresponent.

Descarrega el llistat