Aneu a la barra d'eines

Tasca tema 5: Creació d’un formulari

Bústia de l'alumnat / Buzón del alumnado

Tria l'opció / Elige la opción(Obligatori)
L’objectiu d’aquesta bústia és fer arribar a l’equip directiu queixes o suggeriments respecte del funcionament del CEEDCV que, o bé per les seues característiques no poden ser tractades segons el protocol habitual Professor/a -Tutor/a -Direcció d’estudis, o bé es considera que no s’han resolt adequadament seguint el protocol. El objetivo de este buzón es hacer llegar al equipo directivo quejas, sugerencias o felicitaciones respecto al funcionamiento del CEEDCV que, bien por sus características no pueden ser tratadas según el protocolo habitual Profesor/a - Tutor/a - Jefe de estudios, o bien se considera que no se han resuelto adecuadamente siguiendo el protocolo.

Tarea Tema 5: Creación de un formulario

Formulario de prueba reunión informativa

Preferencia horaria(Obligatori)
Se programará la próxima reunión informativa atendiendo las preferencias de este formulario.

Proves lliures GES

Tribunal 1_VAL: Divendres, 4 de juny de 2021
Plaça Dr Berenguer Ferrer, 11 València

Ubicació: https://goo.gl/maps/GLosKea7bAGxSKmz6

 

Dia de les proves

4 de juny 9:00h

Horari

 

9:00 a 9:30 Protocol d’entrada (gel+revisió de documentació)
09:30 a 11:30 Processos i Instruments Matemàtics

Naturalesa, Ecologia i Salut

Ciència i Tecnologia

11:30 a 12:00 Descans i segon protocol d’entrada (gel+revisió de documentació)
12:00 a 14:00 Món del Treball

Societat, Territoris i Processos Historicoculturals

15:30 a 16:00 Tercer protocol d’entrada (gel+revisió de documentació)
16:00 a 19:00 Valencià

Castellà

Llengua Estrangera

 

Instruccions per a les proves:

 - Este és el TRIBUNAL 1 de VALÈNCIA. En la ciutat hi ha diversos tribunals. Comprova abans del dia 4 de juny a quin centre has d’acudir a examinar-te en este enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/Llistat_PROVISIONAL_admesos_-_VAL.pdf

- És imprescindible que acudixca a la prova amb el document d’identitat original amb el qual es va inscriure (DNI, NIE, passaport, visat d’estudis o document oficial que acredite la seua identitat i edat) Aquest document ha d’estar EN VIGOR.

- Per favor, NO ES PRESENTE a les proves si presenta símptomes de Covid-19 o es troba en quarantena.

- És obligatori l’ús de marcareta fpp2 o quirúrgica homologada per poder accedir a la prova. Es recomana per a una major protecció l’ús de la mascareta fpp2.

- A l’entrada, i en tot moment, s’ha de respectar la distància interpersonal de seguretat d’1’5 metres.

- No es permetrà l’accés al recinte d’acompanyants. Només podran passar les persones inscrites a les proves.

- No es podrà ni menjar ni beure dins del centre. Cal mantenir la mascareta posada durant tota la prova.

-Per favor, pare atenció a la cartelleria del centre i a les senyals de mobilitat.

- No es permet l'ús de dispositius mòbils o electrònics, calculadora ni diccionari. La prova s'ha realitzar en bolígraf blau o negre. No es pot utilitzar llapis.

- S'ha de realitzar la prova de tots els mòduls, a excepció d'aquells que ja es tinga superats i acreditats convenientment. En cas de dubte consulte el Tribunal.

- Una vegada assignat el seu lloc a l’aula, haurà de fer tota la prova en eixe mateix lloc.

- No es podrà abandonar l’aula fins que no passen 30 minuts de l’inici de la part de la prova.

 

Notes provisionals:

 

12 juny: consulteu ací

 

Reclamacions:

 

12 – 16  juny:

- Imprés al web del centre: ací 

- Envieu-lo a tribunal1.val.proveslliureses@gmail.com

 

Notes definitives

18 juny: consulteu ací

 

Recollida de certificats a la secretaria del CEED (edifici Misericòrdia).

 

Nous correus d’atenció al públic

A causa de les circumstàncies actuals, COVID19, no és possible l’atenció al públic en secretaria a partir del dilluns 9 de novembre. Poden realitzar els tràmits i consultes a través de les següents adreces de correu electrònic:

Per a dubtes d’administració:

Per a dubtes d’administració administracio@ceedcv.es
Batxillerat info_batxillerat@ceedcv.es
GES1-GES2 – EDUBASE info_ges_edubase@ceedcv.es
Idiomes/JQCV info_idiomes@ceedcv.es
Altre tipus d’ensenyaments info_altresensenyaments@ceedcv.es
Sol.licitud de certificats/títols: info_certificats_titols@ceedcv.es

Per a gestió de l’Aula virtual, assignatures/mòduls, dirigir-se al professorat de la matèria.

Estem millorant les nostres comunicacions. Els telèfons actuals per a contactar són el següents:

  • Edifici Misericòrdia: 96 120 69 92
  • Edifici Berenguer: 96 120 69 94

Gràcies i disculpen les molèsties.

Cicles Formatius a distància

Ciclos Formativos