Preparació de la prova d’accés a CFGM dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny

En què consisteix?

És un curs emmarcat com un programa B dins de la Llei 1/95 i el Decret 220/1999. Per tant, pretén facilitar la participació i l’obtenció de titulacions que possibiliten l’accés al món del treball i als diferents nivells educatius. En concret, prepara la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i està organitzat d’acord amb l’estructura d’aquesta prova.
Tot això en la modalitat d’educació a distància i amb una metodologia i organització adaptades a les característiques de l’aprenentatge de les persones adultes.
Aquest consta de les següents parts i matèries:
I. Part lingüística

  • Anglés o Francés
  • Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)

II. Part social

  • Ciències Socials: Geografia i Història

III. Part científic-matemàtic-tècnica

  • Ciències Naturals
  • Matemàtiques
  • Tractament de la Informació i Competència Digital (no s’avalua en la prova)

IV. Part artística o específica

  • Disseny

La superació d’aquesta part artística o específica és un requisit d’accés per a tot l’alumnat que accedisca al grau mitjà dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

Qui pot accedir?

Pot matricular-se qualsevol persona que complisca les següents condicions:

  • Tindre com a mínim de 17 anys complits l’any de realització de la prova.
  • No complir els requisits acadèmics ( http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimenespecial/ grado-medio d’accés directe al cicle formatiu de grau mitjà.
  • Així mateix pot matricular-se en IV. Part artística o específica l’alumnat que complisca els requisits acadèmics d’accés

Llistat DEFINITIU d’admesos a cicles formatius.