PRI3. Eixida al Prat de Torreblanca

Torreblanca, 4 desembre 2023

L'alumnat de PRI3 visita l'Espai Natura del Prat Torreblanca - Cabanes, un centre d'interpretació que ens dona a conèixer tot el que ens ofereix el seu entorn natural.

En primer lloc, vam visitar les seues instal·lacions per a rebre una xicoteta xarrada sobre els diferents ecosistemes que tenen a la zona, així com la fauna característica de cadascun d'ells. Tot seguit, anàrem a conéixer tots els espais treballats a la xarrada: les llacunes, el saladar o la zona costanera, entre d'altres. A més, també vàrem poder veure algunes espècies de les quals havíem parlat a la xarrada. Per finalitzar l'activitat, dedicarem un espai per a dinar i jugar, mentre es feia l'hora de tornar a casa.