PRI5/6. 25 novembre Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones

DILLUNS 27 DE NOVEMBRE

Per a reflexionar sobre el 25N , els i les més majors del centre, PRI5 i PRI6, han realitzat un acte simbòlic, eixint al pati a completar la silueta d’una papallona amb unes cintes violetes proporcionades pel Ministeri d’ Igualtat i llegint el següent manifest:

L’any 1999, des de l'Organització de Nacions Unides, el 25 de novembre hi va ser declarat “Dia Internacional contra la violència cap a les  dones”. Des d'aquella data, cada any, tornem a reunir-nos per a seguir condemnant i denunciant la violència que se segueix exercint contra les dones.

Per açò, estem ací concentrats per renunciar a qualsevol tipus de violència sobre la dona.

Amb aquest manifest:

  • Volem proclamar que la societat no pot, ni deu tolerar, ni una agressió més.
  • Volem proclamar que la societat no pot justificar ni protegir aquestes dolentes accions.
  • Hem de fer respectar els drets de les dones i de les xiquetes.
  • Ens oposem a tot tipus de violència contra les dones.
  • Hem d'aprendre a relacionar-nos de forma respectuosa i solidària.
  • Hem d'utilitzar models i missatges cooperatius i dialogants.

Demanem que es promoguen mesures que fomenten la igualtat entre homes i dones, la necessitat de conviure en tots els entorns sense violència, i establir mecanismes pacífics de mediació per a la resolució de conflictes. Açò s'aconsegueix des de l'educació, des dels mitjans de comunicació i des de la família.

No podem oblidar i sobretot cal posar en valor el treball de les institucions implicades en l'atenció i prevenció de la violència de gènere: els cossos i forces de seguretat, les entitats judicials, els professionals sanitaris, els recursos socials, els Centres de la Dona, els centres educatius i les associacions de dones.

I recordem que és tasca de tota la societat, de cadascuna de les persones que la integrem conscienciar-nos contra la violència i actuar contra ella.