Projecte Mediació

Vila-real, octubre 2022

Dins de les accions i mesures per la millora de la convivència al centre, encetarem cursos enrere el projecte de resolució de conflictes mitjançant la mediació entre iguals.

 

Aquest curs, a més de les accions pròpies del centre impulsades des de la Comissió d'Igualtat i Convivència del centre i del Coordinador d'Igualtat i Convivència, Pere Clausell, col·laborarà amb el col·legi l'Associació "El Porc Espí" mitjançant el projecte d'implantació de la mediació escolar als centres educatius "Actitud mediadora".

Al llarg de la setmana s'han iniciat els tallers, amb una sessió a PRI4, dos a PRI5 i tres a PRI6.

La finalita del tallers és la millora de la convivència al centre, apropant la mediació a l’alumnat i fomentant en els diferents tallers les habilitats inherents a la mediació, per a la gestió de conflictes, tant actuals com futurs, mitjançant la mediació com a ferramenta innovadora en la transformació de conflictes.

 

2022_10_27_taller_compostatge